ЖИВЕЙ ЗЕЛЕНО на тази дата

на тази дата

2 февруари – Международен ден на влажните зони

22 март – Световен ден на водата
Последната събота на  март – Часът на Земята

1 април – Международен ден на птиците
Първата цяла седмица от месец април – Седмица на гората
8  Април – Световен ден срещу генно-модифицираните организми
22 април – Международен ден на Земята

15 май – Световен ден на климата
21 май – Световен ден за засаждане на дръвчета
22 май – Международен ден на биологичното разнообразие
23  Май – Национален ден на природните паркове

5 юни – Световен ден на околната среда
8  Юни – Ден на океаните

17 юни – Световен ден за борба със сушата и настъпване на пустините
27 юни – Световен ден на риболова
29  юни – Ден на река Дунав

2  юли – Ден на цветята

16 септември – Международен ден за защита на озоновия слой

18 септември – Световен ден за мониторинг на водата. Отбелязва се от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава ежегодно през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.

Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.

16-22  септември – Европейска седмица на мобилността
22 септември – Европейски ден без автомобили
27 септември – Международен ден на туризма

1 октомври – Световен ден на птиците
4 октомври – Световен ден за защита на животните
10 октомври – Международна кампания „з50“ срещу промените в климата
18 октомври – Ден за мониторинг на водата
31 октомври – Световен ден на Черно море

11  декември – Международен ден на планината