Проверяват за опасни бенки във ВМА

Скрининг на опасни бенки и пигментни образувания организират във ВМА. Консултациите са в рамките на два дни.