на тази дата

2 февруари – Международен ден на влажните зони

22 март – Световен ден на водата
Последната събота на  март – Часът на Земята

 

 

 

 

 

1 април – Международен ден на птиците
Първата цяла седмица от месец април – Седмица на гората
8  Април – Световен ден срещу генно-модифицираните организми
22 април – Международен ден на Земята

15 май – Световен ден на климата
21 май – Световен ден за засаждане на дръвчета
22 май – Международен ден на биологичното разнообразие
23  Май – Национален ден на природните паркове

5 юни – Световен ден на околната среда
8  Юни – Ден на океаните

 

 

 

 

 

 

17 юни – Световен ден за борба със сушата и настъпване на пустините
27 юни – Световен ден на риболова
29  юни – Ден на река Дунав

2  юли – Ден на цветята

16 септември – Международен ден за защита на озоновия слой
16-22  септември – Европейска седмица на мобилността
22 септември – Европейски ден без автомобили
27 септември – Международен ден на туризма

1 октомври – Световен ден на птиците
4 октомври – Световен ден за защита на животните
10 октомври – Международна кампания „з50“ срещу промените в климата
18 октомври – Ден за мониторинг на водата
31 октомври – Световен ден на Черно море

11  декември – Международен ден на планината