Tagged: терапия

Озонът в ролята на добрия лечител

Озонът е интересен газ. Молекулата му се състои от три кислородни атома. С напредването на възрастта нашите клетки все по-трудно използват кислорода за лечение. Затова в много клиники по света използват озона, за...