Category: Ние & Природата

Водолюбиви птици ще красят пощенски марки

Четири от най-красивите водолюбиви птици, които гнездят в района на бургаските езера и Черноморието, ще бъдат изобразени на пощенски марки. Групата включва розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и малък корморан.

Залесяват унищожените от пожари територии

Залесяват приоритетно освободените след пожари, ветроломи, ветровали и други фактори горски територии. От ЮЗДП са сключили договор с Института за гората към БАН, за да бъде направено независимо експертно обследване.