Category: Ние & Природата

Буковите гори на „Централен Балкан“ обект на световното наследство на ЮНЕСКО

Национален парк „Централен Балкан“ получи сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. С него буковите гори в парка стават част от сериен европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори...

Арт кампания #вДъхНови града „оцветява“ София в зелено

Арт кампания стартира в 144 СУ „Народни будители“ в столичния квартал „Младост“. В продължение на няколко седмици децата, обучаващи се в профил „Изкуства – изобразително изкуство“, ще творят картини на тема „Пролет в...

Водолюбиви птици ще красят пощенски марки

Четири от най-красивите водолюбиви птици, които гнездят в района на бургаските езера и Черноморието, ще бъдат изобразени на пощенски марки. Групата включва розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и малък корморан.