Category: Ние & Природата

Биоразградими чаши от… тиква

Биоразградими чаши за кафе от тиква прави архитектурно-дизайнерската компания Creme Design във ферма, близо до Ню Йорк. Таня Кауфман, бизнес мениджърът на компанията, коментира, че… „Искаме да създадем алтернатива на чашките за еднократна...

Водолюбиви птици ще красят пощенски марки

Четири от най-красивите водолюбиви птици, които гнездят в района на бургаските езера и Черноморието, ще бъдат изобразени на пощенски марки. Групата включва розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и малък корморан.

Залесяват унищожените от пожари територии

Залесяват приоритетно освободените след пожари, ветроломи, ветровали и други фактори горски територии. От ЮЗДП са сключили договор с Института за гората към БАН, за да бъде направено независимо експертно обследване.