Category: Ние & Природата

Залесяват унищожените от пожари територии

Залесяват приоритетно освободените след пожари, ветроломи, ветровали и други фактори горски територии. От ЮЗДП са сключили договор с Института за гората към БАН, за да бъде направено независимо експертно обследване.

Slow Food: храната е любов

Slow Food е международно движение, което се занимава с културата на хранене. Или гастрономия на глобално ниво. От храната у дома, до ресторантите и столовите. Ражда се преди 30 години,  а негов основател...