Category: Ние & Природата

Врабчетата у нас са намалeли с 30% за последните 10 години

„Врабчетата намаляват и това е факт“, коментира Мариана Вълчева от Българското дружество за защита на птиците. През последните 10 години тяхната численост се е свила с близо 30%. Именно този факт е реален...

Буковите гори на „Централен Балкан“ обект на световното наследство на ЮНЕСКО

Национален парк „Централен Балкан“ получи сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. С него буковите гори в парка стават част от сериен европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори...