2 февруари – Световен ден на влажните зони

Тази година фокусът е насочен към „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“. Влажните зони в градовете или в близост до населените места допринасят за намаляване на наводненията, служат като източник на питейна вода, филтрират замърсителите и подобряват качеството на водите, осигуряват зелени градски площи и са източник на поминък за местното население. 

До 2050 година 66% от населението на планетата ще живее в градовете, тъй като хората се местят в градовете в търсене на по-добри работни места. За съжаление, по-голяма част от населението не е наясно със значението и ползите на влажните зони в близост до населените места. В бързо развиващите се градове, влажните зони често се превръщат в пустеещи земи, места за изхвърляне на отпадъци, места, които трябва да се пресушат, за да се промени предназначението им. Според изчисленията на учените, най-малко 64% от влажните зони на планетата са изчезнали от 1900 г. насам, докато паралелно с това се наблюдава бум в растежа на градовете.

У нас в резултат на човешката дейност са унищожени близо 80% от естествените влажни зони в Дунавския регион, което е довело до срив на риболова. В миналото около 65% от улова на риба в някои участъци на реката се е падал на дивия шаран, но след пресушаването на блатата, където той хвърля хайвера си, видът бързо става критично застрашен („Червената книга“ от 1981 г.). Влажните и заливни зони предпазват от наводнения и осигуряват чиста вода. В тях се съхраняват големи количества въглерод, което ги прави изключително важни за предотвратяване на промените в климата. Осигуряват храна, дървен материал и биомаса, способстват за развитието на устойчивия туризъм – каякарство, плуване и гмуркане, наблюдение на птици, риболов, ветроходство. И са дом на стотици видове с висок консервационен статус като дивия шаран, водните костенурки, къдроглавия пеликан, блатните кокичета и водните рози. Затова е изключително важно да бъдат съхранени.

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *